Residential Bodywork Intensive – Kirke Hyllinge, Denmark

Teachers: Intensiv teacher  Anja Huss, Senior teacher Ingrid Marie Nordgren (UK) and Intensiv teacher training Jane Spilssbury (UK)

Language: English

Registration: Anjahuss@live.dk or +4528232639

Organizer: Det danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden
info@rosenmetoden.dk
www.rosenmetoden.dk