Introductory Workshop with Maja Skau-Olsen – Skanderborg, Denmark

September 14-15, 2019 in Skanderborg, Denmark

With Senior Teacher Maja Skau-Olsen

More Info:

w:  www.rosenmetoden.dk
e:  info@rosenmetoden.dk
t:  +45 60 18 37 40