INTENZIVNI KURS ROSEN METODE  – Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

Radujemo se da Vas možemo pozvati na novi intenzivni kurs Rosen Metode u Sarajevu, sa učiteljicama iz Švedske i Njemačke u organizaciji nove škole za zemlje Balkana u okviru Udruženja Rosen Metod Centar BiH.
Termin održavanja:
Uvodni kurs – Nedelja 02. Oktobar od 09.00 do 14.00
Intenzivni kurs – Ponedeljak 03. Oktobar – Petak 07. Oktobar- od 9.00 do 16.00
Mjesto održavanja : Hotel Hollywood – Ilidža, Sarajevo
Predavači:
Annika Minnbergh
Maud Guettler
Lotta Johansson
Kurs će se održavati na Engleskom jeziku, sa prevodom na B/H/S jezik.
Kurs se sastoji od tretmana koje prezentiraju predavači iz Švedske
Njemačke i BiH, teorije i praktičnog dijela vježbanja razmjenom tretmana među učesnicima kursa i Rosen pokreta za opuštanje mišića cijelog tijela koji su prilagođeni za izvođenje neovisno od godina starosti.
Za sve koji prvi puta dolaze pohađati kurs Rosen Metode, obezbijeđeno je da mogu pohađati Bazični – uvodni kurs u Nedelja BESPLATNO i može ga pohađati svaka punoljetna osoba,
bez obzira na profesiju.
Pravo učešća na intenzivnom kursu imaju svi kandidati koji su završili Bazični kurs.
– Novi kandidati mogu pohađati cijeli kurs
Potrebna oprema za kurs je komotna odjeća i obuća, 2 plahte i peškir za praktični rad
Prijave za kurs molimo da pošaljete na e-mail adresu udruženja rosenmetodabh@gmail.com, da Vam pošaljemo formular i informacije o uplati participacije.
Iznos participacije troškova organizacije kursa ćemo objaviti naknadno.
S obzirom na veliko interesovanje bez poslanog ispunjenog formulara i uplaćene akontacije prijava se neće smatrati konačnom.
Krajnji rok za prijave 15.09.2022
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na
e-mail adresu rosenmetodabh@gmail.com
Više o metodi na https://roseninstitute.net/
https://rosenmetodcentar.com/

We are happy that we could invite you to the new Intensive course of Rosen Method in Sarajevo, organized by the school for Balkan countries within the Rosen Metod Centar BiH Association. The teachers from Sweden and Germany lead the course.
Timetable:
Introductory course: – Sunday 2nd October from 09:00 to 14:00
Intensive course: – from Monday 3rd October till Friday 7th October from 9:00 to 16:00
Venue: Hotel Hollywood – Ilidža, Sarajevo
Teachers:
Annika Minnbergh
Maud Guettler
Lotta Johansson
The Course is going to be conducted on English language with the translation to local B/C/S language.
The course is composed of the treatments presented by the teachers from Sweden, Germany and BiH; the theoretical part; practical segments by exchanging of treatments between course participants; and the Rosen movements segment for relaxing of all body muscles, which are adapted for all age groups.
We provided basic-introductory course, on Sunday, FREE of charge for all those that are participating for the first time. Each adult could participate irrespective of the profession.
The prerequisite for attending the Intensive course is to finish the Basic course first.
New candidates could attend the whole course.
Items needed for the course are the following: comfortable clothing and shoes; two bed sheets and a towel for the practical work.
Please send your application for the course to the e-mail of the Association: rosenmetodabh@gmail.com , so that we could send you the form and information about the payment of participation fee.
The amount of participation of expenses for the organization of the course will be announced in the future. (it depends on the number of participants and the venue charges)
Considering the great interest for participation and the limited number of participants, only those applications with filled application form and advance payment will be considered as final.
The deadline for application is 15th September, 2022.
For all additional info you could inquire on the e-mail rosenmetodabh@gmail.com
More about the Rosen Method https://roseninstitute.net/
https://rosenmetodcentar.com/