Intensivkurs – Oslo, Norway

5 Dagers Starter 29. aug.

På Intensivkursene vil du få mye trening i hvordan å møte muskelspenninger på en direkte men respektfull måte, og når og hvordan vi bruker en verbal kommunikasjon i tillegg til berøringen. Kursene vil også ta for seg tema om bl.a. projiseringer, etikk, taushetsplikt, forventninger, kroppslesing, hvordan vi lytter til og møter kroppens signaler, samt gjenkjenning av både klientens og egne grenser. Det legges vekt på et samspill mellom egne prosesser og å lære å møte klienten på en åpen og ikke førende eller dømmende måte. Demonstrasjoner og delinger inngår i alle kurs som en del av fordypningen. Det er lagt til 1 time lunsj per økt.

kr. 9000

Les mer: Rosenmetoden Skolen