Bodywork Intensive/INTENZIVNI KURS ROSEN METODE – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Axelsons Institut, Švedska i Udruženje Rosen Metoda BiH
DOBRO DOŠLI NA INTENZIVNI KURS ROSEN METODE!
Hotel Hollywood – Ilidža Sarajevo

Radujemo se da vas možemo pozvati na novi kurs Rosen Metode u Sarajevu, čije održavanje je omogućeno pod pokroviteljstvom predavača sa Axelsons instituta iz Švedske i Centar Rosen Metode BiH.

 

Axelsons Institute, Sweden and Rosen Method Center BiH
WELLCOME TO THE INTENSIVE COURSE FROM THE ROSEN METHOD!
Hotel Hollywood – Ilidža Sarajevo,

We are delighted that we could invite you to the next Rosen Method course to be held in Sarajevo, with the support provided by the teachers from the Axelsons Institute from Sweden, and the Rosen Method Center BiH. (English Details below)

https://www.facebook.com/events/1972827356167538/

—–

Termin održavanja:

Uvodni kurs – Subota 06. April od 14.00 do 19.00
Intenzivni kurs – Nedelja 07. April – Četvrtak 11. April – od 9.00 do 16.00

Predavači:
Annika Minnbergh
Yrsa Kjerrgren
Lotta Johansson

Kurs će se održavati na Engleskom jeziku, sa prevodom na B/H/S jezik.
Kurs se sastoji od tretmana koje prezentiraju predavači iz Švedske
i terapeuti iz BiH, teorije i praktičnog dijela vježbanja razmjenom tretmana među učesnicima kursa i Rosen pokreta za opuštanje mišića cijelog tijela koji su prilagođeni za izvođenje neovisno od godina starosti.
Za sve koji prvi puta dolaze pohađati kurs Rosen Metode, obezbijeđeno je da mogu pohađati Bazični kurs u Subotu BESPLATNO i može ga pohađati svaka punoljetna osoba,
bez obzira na profesiju.
Pravo učešća na intenzivnom kursu imaju svi kandidati koji su završili Bazični kurs.
– Novi kandidati mogu pohađati cijeli kurs
Potrebna oprema za kurs je:
– komotna odjeća i obuća
– 2 plahte i peškir za praktični rad

Prijave za kurs molimo da pošaljete na e-mail adresu udruženja rosenmetodabh@gmail.com, da Vam pošaljemo formular i informacije o uplati participacije.
S obzirom na veliko interesovanje bez poslanog ispunjenog formulara i uplaćene akontacije prijava se neće smatrati konačnom.
Krajnji rok za prijave 14.03.2019
Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na
e-mail adresu rosenmetodabh@gmail.com
Više o metodi na https://roseninstitute.net/

Dobro došli!

—-

Course duration:

Introductory course: Saturday 06th April from 14:00 to 19:00
Intensive course: Sunday to Thursday, 07th – 11th April – from 9:00-16:00

Teachers:
Annika Minnbergh
Yrsa Kjerrgren
Lotta Johansson

Course will be conducted on English language, with the translation to the local language (B/H/S).
The course consists of the following: treatments that are presented by the teachers from Sweden and Rosen therapists from BiH; theoretical segment about the Rosen Method and its founder Marion Rosen; than the practical part of demo treatments and the exchange of treatment between course participants; and the Rosen movement for the muscle relaxation of the whole body-which are tailored so that everybody could exercise them no mater of their age.

For all of those that are coming to the RM course for the first time, the introductory course on Saturday is provided free of charge; and any adult can attend, no matter on their profession. .

Prerequisite for attending the Intensive course is the attendance on the Basic course first.

– Newcomers could attend the whole course
Participants are to provide required items for the course:

– 2 bad linens (sheets) and the towel- for the practical work

Please provide the applications for the course on the e-mail address of Rosen Method Center BiH: rosenmetodabh@gmail.com so that we could provide you with the form and information on paying participation fee.

Please keep in mind that there is great interest for this course, and that there is limited number of participants. Therefore, only those applications that are submitted with the filled form and paid advance payment will be considered as final.
The deadline for the applications: 14th March, 2019
For any other additional information, please inquire on the e-mail of Rosen Method Center BiH :
rosenmetodabh@gmail.com
More about the Rosen Method on the roof organization, the Rosen Institute, Berkley, California, U.S.A. : https://roseninstitute.net/