5-Day Bodywork Intensive – Copenhagen, Denmark

8. – 12. November 2023:

5 days Rosen Method Bodywork Intensive in Skanderborg.
Teachers: Maja Skau-Olsen og Anja Huss.

majaskau@gmail.com

www.rosenmetoden.dk
Phone: (+45) 22 18 04 19