3-Day Bodywork Intensive – Skanderborg, Denmark

August 23-25, 2019 in Skanderborg, Denmark

With teachers Maja Skau-Olsen and Karen Vinding

More Info:

w:  www.rosenmetoden.dk
e:  info@rosenmetoden.dk
t:  +45 60 18 37 40