Jäsenyydestä

Rosen Instituutti toimii tällä hetkellä yli neljässätoista maassa. Rosen Instituutin toimintaa ylläpidetään pääasiassa jäsenmaksuilla ja lahjoitusvaroilla. Lisäksi järjestön omistautuneet jäsenet laajentavat Rosen- metodin tunnettuutta pyyteettömällä vapaaehtoistoiminnalla.

Rosen Instituutin jäseniksi voivat liittyä:

 • Rosen-metodin opiskelijat (jäsenyyteen rohkaistaan erityisesti niitä, jotka ovat kiinnostuneita

  ammatinharjoittamisesta)

 • Rosen-harjoittelijat ja Rosen-liikunnan opiskelijat
 • Rosen-terapeutit ja Rosen-liikunnanohjaajat
 • Rosen-opettajat, -senior-opettajat ja -kouluttajat
 • Rosen-koulut ja -koulutuskeskukset

  Kannatusjäseniksi voivat liittyä:

 • eläkkeellä olevat Rosen-metodin ammattilaiset
 • henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan omaa henkilökohtaista kasvuaan Rosen-metodin avulla

  (ei ammatinharjoittamista)

 • yksityishenkilöt tai organisaatiot, jotka haluavat tukea Rosen Instituuttia

  Rosen Instituutin perusajatus on, että kaikki Rosen-harjoittelijat, -opettajat, -terapeutit ja Rosen-metodiin liittyviä palveluita tarjoavat ovat hyvämaineisia.

  Miksi liittyä Rosen Instituuttiin?

  Rosen Instituutin jäsenien vuosittaiset jäsenmaksut tukevat Rosen-metodin tunnettuuden ja käytön laajentamista sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Vuosimaksuilla ylläpidetään Rosen Instituutin päivittäistä toimintaa ja rahoitetaan erillisiä kehittämishankkeita kuten:

 • tavaramerkin ylläpito yli 20 maassa
 • toimintamallien kehittäminen, joka tukee ja suojelee Rosen-metodin harjoittajia omassa

  toiminnassaan sekä varmistaa asiakkaille mahdollisimman laadukkaan palvelun

 • Rosen Instituutin kotisivujen ylläpito ja kehittäminen
 • viestintä globaalin Rosen-yhteisön kaikkien osa-alueiden välillä
 • sitoutuminen Rosen-koulutusjärjestelmään – sertifioidut koulut ja koulutuskeskukset tarjoavat Rosen-metodin koulutusta ja valmistavat tutkinnon suorittaneita eri tehtäviin.

  Kaikki edellä mainittu varmistaa korkean laadun ja yhtenäiset toimintatavat niin koulutuksessa kuin päivittäisessä toiminnassa. Rosen Instituutti pyrkii jatkuvasti kehittämään Rosen-metodia ja pitämään huolta jäsenistön kasvusta ja järjestön elinvoimaisuudesta. Jäsenistön osallistuminen ja sitoutuminen Rosen Instituuttiin on sen keskeinen voimavara.

  Rosen Instituutin jäsenyys tuo mukanaan seuraavat edut:

 • työtäsi ja uraasi tukee ammattimaisesti hoidettu järjestö, joka huolehtii kaikkien terapeuttien, opettajien ja kouluttajien työn laadusta maailmanlaajuisesti
 • mahdollisuus jatkuvaan täydennyskoulutukseen sekä pääsyn uusimpiin Rosen-metodin koulutustapahtumiin
 • tietoisuus siitä, että olet osa kansainvälistä Rosen-yhteisöä ja panoksesi Rosen-metodin kehittämiseen on merkittävä

Jäsenmaksut

Senior-opettajat ja liikunnanopettajat € 150

Terapeutit ja liikunnanohjaajat € 100

Harjoittelujaksolaiset € 50

Opiskelijat vapaaehtoinen lahjoitus