Organisaatio ja toimintatavat

Rosen Instituutin asioita hoitavat hallitus ja hallituksen jäsenistä valittu johtoryhmä. Johtoryhmää avustaa päivittäisissä asioissa toimistovirkailija.

Hallitus kokoontuu viidestä kuuteen kertaa vuodessa riippuen työmäärästä. Kokoukset pidetään noin kahden tunnin pituisina puhelinkokouksina. Aikavyöhykkeiden johdosta kokouksiin osallistutaan joko hyvin aikaisin aamulla Australiassa tai hyvin myöhään illalla Suomessa.

Rosen Instituutin johto vaalii arvoja, jotka hallitus kirjasi maaliskuussa 2013 sopiessaan Instituutin visiosta ja missiosta. Nämä arvot heijastavat hyvin läheisesti Rosen Instituutin uranuurtajien tavoitteita.

Vison statement
Visio
Rosen-metodi – kasvamme niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Missio

  • ylläpitää Rosen-kehotyöskentelyn, -liikunnan ja -koulutuksen laatuvaatimuksia
  • tukea Rosen-terapeutteja, -liikunnanohjaajia, kouluttajia, koulutuskeskuksia, Rosen-yhdistyksiä,

    harjoittelijoita, opiskelijoita ja asiakkaita

  • vaalia Rosen-metodin tavaramerkin käyttöä
  • luoda ja vahvistaa Instituutin jäsenyyden kulttuuria Rosen-metodia harjoittavien keskuudessa
  • kehittää Rosen-metodia maailmanlaajuisesti

    Rosen Instituutin toimintamallit tukevat ja suojelevat ammatinharjoittajia ja opiskelijoita ja samalla varmistavat, että asiakkaat hyötyvät laadukkaasta palvelusta.

Rosen Institute Policies

Rosen Institute policies support and protect professionals in their Rosen Method practice and training as well as clients who benefit from the services of Rosen Method professionals.  The Ethical Principle, Scope of Practice, and Professional Code of Conduct was adopted by the Board in October of 2014, replacing an older version from 1996.   This policy is accompanied by a Practitioner’s Pledge and a Student’s Pledge.

These documents are currently translated into 8 languages and the translations in Croatian and Bosnian are in process.

Danish Language

Etiske principper, fagområde og faglige retningslinjer for professionel adfærd for  Rosenmetodens kropsarbejde og bevægelser

Etisk løfte

Elevers etiske forpligtelse

Finnish Language

Rosen-metodia ja Rosen-liikuntaa koskevat eettiset ja ammatilliset ohjeet sekä käytännesäännöt

Rosen-metodi, opiskelijan eettinen sitoumus

Rosen-ammattilaisen eettinen sitoumus

French Language

Principes Ethiques, Champ d’Activité et Code de Déontologie Professionnelle pour le Travail Corporel et le Mouvement de la Méthode Rosen

Engagement étique des professionnels de la Méthode Rosen

German Language

Ethische Prinzipien

Ethisches Versprechen

Ethische Vereinbarung für Lernende der Rosen-Methode

Norwegian Language

Etiske regler, fagområde (RI)

Russian Language

Этические обязательства

Этические обязательства студента

этика студенты

Serbian Language

Etički principi, oblast primene i kodeks profesionalnog ponašanja za Rozen metodu i Rozen pokrete

Etička zakletva

Etičke obaveze učenika

Spanish Language

Principios éticos del Instituto Rosen

Compromiso ético de los practicantes

Compromiso éticos del estudiante