Om medlemskab

Roseninstituttet støttes af medlemmer i mere end 14 lande rundt omkring i verden. Denne støtte består af medlemskontingenter, frivillige bidrag eller donationer og de mange timers arbejde, som dedikerede frivillige bidrager med for at udbrede Rosenmetoden lokalt og globalt.

Aktivt medlemskab i Roseninstituttet kan gives til:

 • Elever i Rosenmetoden (medlemskabet er specielt anbefalet til elever, der ønsker at blive certificeret)
 • Praktikårselever i Rosenmetoden og Rosenbevægelser
 • Rosenterapeuter og Rosenbevægelsesinstruktører
 • Lærere/instruktører
 • Seniorlærere
 • Skoler og træningscentre

Passivt medlemskab tilbydes:

 • Pensionerede Rosenterapeuter
 • Personer, der studerer Rosenmetoden for egen personlig udvikling (og ikke ønsker at skabe en professionel karriere)
 • Personer eller organisationer, der ønsker at støtte Roseninstituttet

Det er Roseninstituttets politik, at alle der arbejder inden for uddannelsesrammen, dvs. praktikårselever, lærere, terapeuter og vejledere til praktikårselever, skal være aktive medlemmer af Roseninstituttet.

Hvorfor skal man være medlem af Roseninstituttet?

Roseninstituttets medlemmer viser med deres årlige medlemskontingent tydeligt deres støtte til at udbrede Rosenmetoden lokalt og globalt. Årlige kontingenter bidrager til at finansiere Roseninstituttets løbende daglige omkostninger og større projekter som f.eks.:

 1. Opretholdelse af varemærket i mere end 20 lande
 2. Udvikling af politik til støtte og beskyttelse af professionelle udøvere, elever og lærere inden for Rosenmetoden og klienter, der har gavn af Rosenmetoden
 3. Drift, udvikling og vedligeholdelse af Roseninstituttets hjemmeside
 4. Understøttelse af kommunikationen i forhold til alle aspekter af vores globale Rosen-fællesskab
 5. Arbejdet med uddannelsesrammerne for skoler og træningscentre, som tilbyder uddannelse inden for Rosenmetoden/Rosenbevægelser, og som bliver certificerede af Roseninstituttet
 6. Certificering af færdiguddannede på alle niveauer.

Alle ovennævnte opgaver sikrer, at standarder og kvaliteten i både praksis og uddannelser bliver overholdt. På dette grundlag søger Roseninstituttet at vedligeholde og udbygge et levende fællesskab af professionelle udøvere, lærere, kursister og praktikårselever, som er interesserede i Rosenmetoden og dens udvikling. Medlemsbidrag og, ligeså vigtigt, medlemsengagement i Roseninstituttet bringer liv og energi ind i vores arbejde.

Fordele ved at være medlem i Roseninstituttet:

 1. Sikkerhed for at dit arbejde og din karriere støttes af en professionel organisation, som går op i kvaliteten af det arbejde, der udføres af alle terapeuter, lærere og instruktører over hele verden.
 2. Adgang til de seneste informationer om den løbende uddannelse og Rosen-specifikke uddannelsesmuligheder.
 3. Tilfredsstillelsen ved at vide at dit medlemskab er et vigtigt bidrag til at udbrede Rosenmetoden lokalt og globalt.

Medlemskontingenter:

Seniorlærere i Rosenmetoden og Rosenbevægelser    €150

Rosenterapeuter og Rosenbevægelsesinstruktører      €100

Praktikårselever                                                                        €50

Kursister                                                                                   frit valg