Laatu & standardit

Rosen-metodin erinomaisen korkeaa laatua ja korkeita standardeja luokkaopetuksessa, harjoituksissa ja ohjauksen opetuksessa ylläpidetään ympäri maailmaa toimivien Rosen-koulujen ja -koulutuskeskusten verkoston kautta.

Rosen Instituutti on valtuuttanut kaikki koulut ja koulutuskeskukset toimimaan Instituutin asettamien toimintavaatimusten mukaisesti. Jokainen koulu tai koulutuskeskus toimii senior-opettajan alaisuudessa ja ohjauksessa, tai kuten nyt yhä yleisempää on, senior-opettajaryhmän ohjauksessa. Lisäksi Rosen-metodin muita opettajia voi kuulua ryhmään lisäjäseninä.

Valmistuneet Rosen-ammattilaiset osallistuvat omatoimisesti jatkokoulutusohjelmaan. Tällä halutaan

varmistaa yhteistyö muiden Rosen-ammattilaisten kanssa sekä ylläpitää ammatillisuuden kasvua ja kehitystä.