Rosen-kehotyöskentely

Rosen-metodin kehotyöskentely perustuu lempeään mutta voimakkaasti vaikuttavaan kosketukseen. Se mahdollistaa asiakkaan avautumisen todelliseksi itsekseen antaen elämään varmuutta ja selkeyttä.

Kahden asiakkaan välinen keskustelu Rosen-terapeutin vastaanoton odotushuoneessa kertoo oleellisen: ”No mistä Rosen-metodissa on kysymys?”
”Se on kosketusta/puhumista/keskustelua/ kehon kanssa ja keholle; sydämen kuuntelua”.

Rosen-metodissa käytetään kosketusta ja puhetta asiakkaan kehotietoisuuden lisäämiseksi. Rosen-kosketus ei yritä manipuloida, se ei esitä vaatimuksia vaan se on kuuntelevaa. Rosen-terapeutti kiinnittää huomiota jännityksen ja rentouden vaihteluun lihaksissa sekä hengityksen liikkeeseen kehossa.

Ainutlaatuisen Rosen-kosketuksen avulla asiakkaalla on mahdollisuus oppia tuntemaan itsensä kokonaisvaltaisemmin ja syvemmin. Terapeutin taitava sanojen käyttö edistää asiakasta sisäistämään tietoisuutta omasta prosessistaan. Asiakkaan sisäinen prosessi aktivoi kehon luonnollisia korjaavia kykyjä ja helpottaa sekä laajentaa mahdollisuuksia päivittäisessä elämässä.

Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa on tehty tutkimus säännöllisesti Rosen-hoidoissa käyneiden asiakkaiden piirissä. Tutkimuksessa raportoitiin seuraavia hyötyjä:

  • parantunut psyykkinen terveys (lisännyt positiivisia ja vähentänyt negatiivisia tunteita)

  • parantunut fyysinen terveys (vähentänyt kipua ja lihasjännitystä, parantanut hengitystä jaruoansulatusjärjestelmää)

  • tietoisuus mielen ja kehon yhteydestä (kohonnut tietoisuus yhteyksistä kehon jännitysten, tunteiden ja oireiden välillä)

  • henkilökohtaisen kasvun ja elämän muutoksen tuki (elämänhallinnan ja itsenäisyyden lisääntyminen)