Rosen Instituutin historiasta

Rosen Instituutti perustettiin maaliskuussa 1983, jolloin allekirjoitettiin virallise t paperit ja valittiin ensimmäiset toimihenkilöt. Presidentiksi valittiin Sandra Wooten, sihteeriksi Elaine Mayland ja rahastonhoitajaksi Sue Brenner.

Sandra Wooten oli esittänyt ajatuksen Rosen Instituutin perustamisesta toukokuussa 1982, pian Marion Rosenin ensimmäisen opiskelijaryhmän aloittamisen jälkeen.

Instituutin alkuperäinen ajatus on hyvin lähellä nykyistä Rosen Instituutin tehtäv ää ja visiota. Nämä edellä mainitut uranuurtajat – Marion Rosenin suostumuksella –  ähtäsivätkehotyöskentelyn tukemiseen, pitiv ät yllä opetuksen tasoa ja halusivat kunnioittaa ensimmäisen opiskelijaryhmän t
yötä saattaa Rosen-metodi maailmalle.
Monet Marionin ensimmäisistä oppilaista tekevät yhä töitä kouluissa, kursseilla ja opettavat intensiivi- kursseilla. Näin he jakavat omaa osaamistaan ja korkeasti arvostettua  ietämystäänuusille opiskelijoille ympäri maailman. Heidän kokemu staan, omistautumistaan ja sitoutumistaan arvostetaan ja kiitetään laajalti.