Uddannelsesprogrammer og Certificering i Rosenbevægelser

Uddannelsen til Rosenbevægelsesinstruktør er et flerårigt program, som fører til certificering og giver ret til offentligt at markedsføre og tilbyde undervisning i Rosenbevægelser.

Personer, der søger muligheder for personlig udvikling, kan tage individuelle kurser i Rosenbevægelser, uden det formål at blive certificeret instruktør. Kurserne kan også med fordel tages af professionelle inden for andre metoder, hvis man ønsker at udvide sin viden og/eller hvis man har brug for efteruddannelsespoint.

Forudsætningen for uddannelsen er deltagelse i minimum 10 Rosenbevægelses-timer, som afholdes af en certificeret Rosenbevægelsesinstruktør.

Uddannelseskravene omfatter omtrent 125 timers kurser, deltagelse i og observation af Rosenbevægelseskurser, deltagelse i et introduktionskursus eller et intensivkursus i Rosenmetoden. Efter kursusforløbet er afsluttet og eleven er godkendt af træningsteamet, starter praktikperioden. I praktikforløbet skal eleven gennemføre, deltage og observere bevægelsestimer, modtage professionel supervision; og blive evalueret og indstillet til certificering.

Note: De anførte krav er minimumskrav, som skal opfyldes på ethvert niveau. Der kan stilles yderligere krav om mere fra skolernes og træningscentrenes side.

For mere information om krav og forudsætninger til uddannelsen, kontakt venligst Roseninstituttet