Historien af Rosenmetoden

Marions barndom og ungdom

Marion blev født den 24. juni 1914 i Nürnberg i Tyskland og voksede op i en familie, som dyrkede sport, rejste, havde mange venner og et godt socialt liv. Hendes barndomshjem lå på landet med en have og skoven nær ved. Marion var et aktivt barn, som elskede at stå på ski, svømme, spille tennis og danse. Hendes trygge, glade og lette barndom og ungdom ændrede sig dog, da Tysklands politiske scene skiftede. Marion og hendes familie begyndte at opleve trængslerne og angsten, som den jødiske befolkning blev udsat for, da det sociale og politiske landskab i Tyskland ændrede sig radikalt i 1930’erne.

I 1936, da Marion var 22 år gammel, begyndte hun at studere berøringsterapi hos Lucy Heyer i München. Lucy Heyer havde været i lære hos Elsa Gindler, en af de ledende innovatorer indenfor krops-orienterede terapiformer i Europa. Lucy var også gift med Gustav Heyer, en læge i kredsen omkring Sigmund Freud, Carl Jung, Wilhelm Reich og andre ledere i det spirende område af psykoterapi. Under hendes praksisforløb arbejdede Marion med mange patienter i psykoanalyse, og benyttede berøring som en vej ind til ubevidste erindringer, følelser og tidligere oplevelser, der var blevet glemt eller undertrykt. Disse tidlige erfaringer skulle senere danne grundlaget for hendes enestående form for kropsarbejde og bevægelser.

I slutningen af 30’erne forlod Marion til sidst Tyskland og endte i Californien efter et ophold I Sverige. Mens hun var i Sverige studerede hun fysioterapi og fortsatte disse studier I USA, hvor hun slutteligt blev autoriseret fysioterapeut. Hun startede sin egen privatpraksis i Oakland i Californien. Ud over at arbejde i sin klinik for fysioterapi underviste hun også i Rosenbevægelser for kvinder, der ønskede at holde sig sunde og aktive, efterhånden som de blev ældre.

Rosenmetoden

I midten af 70’erne henvendte Sara Webb sig til Marion. Sara var datter til en af Marions faste elever på bevægelsesholdet. Sara bad Marion om at træne hende i det, som Marion havde lært hos Lucy Heyer. Marion indvilligede til sidst, og et oplæringsforløb begyndte. Mens Marions og Saras arbejde skred frem, kunne klienterne fortælle, at de kunne tilgå følelser, som havde forbindelse til bestemte oplevelser i deres liv, som de længe havde gemt væk. Mens muskelspændingerne slap og forløstes, blev deres følelsesmæssige selv mere tilgængeligt. Klienternes liv begyndte at transformeres, og deres nedlukkede dele åbnede sig.

I denne indledningsvise periode begyndte Marions ry som behandler, med enestående evner til at skabe adgang til kropsbaserede erindringer, at vokse. Hendes klinik gik fra at arbejde primært med patienter og fysioterapi til klienter, der søgte personlig udvikling i denne nyskabende kropslige tilgang.

I 1980 startede Marion sit første professionelle træningsprogram og underviste sammen med sin lærling Louise Barrie. Holdet bestod af tolv elever, som mødtes en gang om ugen i to år for at observere demonstrationer, lære ved selv at have hænderne på hinanden, udveksle behandlinger og dele deres erfaringer med hinanden om de forandringer, som de oplevede. Over tid begyndte eleverne at opbygge en kundekreds, at give regelmæssige behandlinger og at udvikle erfaring i at drive en klinik. Eleverne deltog også i ugentlige bevægelseshold, hvor Marion og Sara underviste.

Navnet Rosenmetoden blev valgt, da Marion følte, at hendes første elever havde lært de grundlæggende færdigheder i den måde, hun arbejdede på. I 1983 blev Roseninstituttet grundlagt af Sandra Wooten som en permanent struktur for at støtte Rosenmetodens fremgang. Nye grupper af elever blev dannet, og ugentlig undervisning begyndte at tiltrække en bred skare af elever med mange forskellige personlige og faglige baggrunde: massageterapeuter, psykoterapeuter, sygeplejersker, læger, lærere, små erhvervsdrivende, fysioterapeuter, kunstnere, socialrådgivere og mange andre.

Første gang Marion underviste uden for USA var i Stockholm i Sverige. Hun ledte en fem-dages workshop på Axelsons Gymnastiska Institut, det største kropsterapeutiske træningscenter i Nordeuropa. Efter workshoppen og egne erfaringer med Rosenmetoden begyndte skolens grundlægger Hans Axelson at promovere denne behandlingsform i hele Skandinavien, i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Kurser i Rosenmetoden blev meget populære dér, og mange behandlere og lærere fuldførte uddannelsen.

Nogle af dem, der havde gennemført de første uddannelsesforløb skabte de første to US-amerikanske centre uden for Berkley, på Østkysten og i Santa Fe. Uddannelsen i Rosenmetoden kan nu tages i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Østrig, Storbritannien, Rusland, Tyrkiet, Australien, Canada, Mexico og tværs over USA i Californien og byer på Østkysten. Efterhånden som Rosenmetoden fortsætter med at spredes, opstår der nye centre i Israel, mod nord i det midtvestlige USA, i Holland og i Bosnien-Herzegovina.

Marion har sammen med andre forfattere fra Sverige, Norge, Danmark, USA og Australien skrevet bøger om Rosenmetoden og Rosenbevægelser. Mange er blevet oversat til adskillige sprog. I nogle lande findes lokalt forankrede professionelle foreninger, såkaldte Rosen Method Professional Associations (RMPAs). De arbejder i deres samfund for at udbrede kendskabet til Rosenmetoden. Foreningerne tilbyder mulighed for efteruddannelse, arbejder for at påvirke lovgivningen i forhold til kropsterapier og komplementære behandlingsformer, har websider og udgiver nyhedsbreve, blandt mange andre aktiviteter.