Introductory Workshop / Introduktionskurs – Stockholm, Sweden

October 12 & 13, 2019

Upplev en två dagars introduktionskurs för din egen skull eller som ett första steg för att bli Rosenterapeut. Under introduktionskursen får du möjlighet att både ge och få behandlingar tillsammans med andra kursdeltagare.  Under kursen får du en introduktion i Rosenmetoden och du får då ökad kunskap om kroppslig avspänning, hur känslor hålls tillbaka genom muskelspänning samt hur spänning och avspänning påverkar andningen.

For more information contact:

HumaNova

www.humanova.com  info@humanova.com

|||::
Gästrikegatan 10-12 Box 6475, 11382 Stockholm