Rosenmetoden Introduktionskurs – Västerås, Sweden

Kursort: Västerås
Kursdatum: 24-25 november
Förkunskaper: Inga. Du kan delta på kurser/utbildning i Rosenmetoden från det året du fyller 22 år.
Omfattning: 2 dagar
Certifikat: Internationellt certifikat erhålles från “The Rosen Institute” efter godkänd utbildning. Se studieplan för utbildningens upplägg.
Intyg: ges efter varje genomförd kurs.
Lärare: Lotta Johansson
Tid och info: Lör/sön: 10.00–17.00

Plats: Emausgatan 39 E, Västerås

|||::
Emausgatan 39E, 722 21 Västerås, Sweden